AANMELDEN

 

Marijke van den Blink

 

Marijke van den Blink

Psychologie Praktijk Blink

Weteringschans 72-3
1017 XR Amsterdam

06-13394616

info@
psychologiepraktijkblink.nl

Ouders

Ouders en verzorgers kennen hun kind het beste en zijn het belangrijkst in het leven van een kind. Toch is het niet altijd mogelijk je kind al de ondersteuning te bieden die hij of zij op dat moment nodig heeft. Samen met u en uw kind zal ik door middel van gesprek en spel op zoek gaan naar antwoorden, duidelijkheid en/of inzichten. Afhankelijk van de hulpvraag en de leeftijd van het kind, wordt in overleg met ouders en kind de werkwijze en de frequentie bepaald.

Kinderen kunnen last hebben van verschillende problemen. Soms is het heel erg duidelijk wat er speelt en wanneer de problemen zijn ontstaan, soms is dit minder duidelijk. Kinderen kunnen niet altijd zelf precies uitleggen wat er is, ook al zijn er wel gedragsveranderingen te zien. Het is vaak moeilijk te bepalen als ouder wanneer én of je kind (psychologische) hulp nodig heeft. Ouders zijn er vaak goed in om signalen van hun kind op te pikken als het niet goed gaat. Het is belangrijk deze signalen dan serieus te nemen.

Ook vanuit school kunnen signalen van zorg worden geuit over uw kind. De school gaat dan vaak in overleg met de ouders. Mijn ervaring is, dat ouders deze zorgen soms herkennen, maar soms ook helemaal niet. Toch gaan ouders dan vaak wel akkoord met psychologische hulp. Het is vaak van belang om met ouders en school te overleggen over een kind, omdat kinderen zich op school en thuis zeer verschillend kunnen gedragen. Het gaat er dan niet over wie er gelijk heeft, maar dat we samen op zoek gaan naar de juiste hulp voor uw kind. Dit met als doel dat uw kind zich thuis en op school goed voelt, positief over zichzelf kan denken, kan genieten en adequaat gedrag vertoont. 

De eerste stap is vaak lastig, moeilijk en soms ook spannend, maar wel knap en belangrijk. Mijn ervaring is dat zowel kinderen als de ouders na verloop van tijd vaak opluchting ervaren.