AANMELDEN

 

 

Marijke van den Blink

Psychologie Praktijk Blink

Weteringschans 72-3
1017 XR Amsterdam

06-13394616

info@
psychologiepraktijkblink.nl

Klachten

In mijn praktijk werk ik volgens de beroepsethiek van het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen). De beroepscode is gebaseerd op vier ethische basisprincipes: verantwoordelijkheid, integriteit, respect en deskundigheid. Dit is tevens de basis voor mijn werk met jou. Deze algemene normen zijn in de wet vastgelegd. De relatie tussen psychologen en cliënten, zoals bijvoorbeeld het 'beroepsgeheim', worden uitgebreid geregeld in de Beroepscode voor Psychologen (NIP, 2007, zie www.psynip.nl). Daarnaast zal ik indien nodig de vijf stappen van de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling doorlopen, zoals dit sinds 1 juli 2013 verplicht is, voor meer informatie: www.meldcode.nl.

Als je een klacht hebt over de behandeling die ik geef, kan je dat altijd direct met mij bespreken. Als wij er samen niet uit komen dan heb je altijd de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de beroepsvereniging, het NIP.

Het advies van het NIP is: ‘Als u niet tevreden bent over uw psycholoog is het raadzaam hierover eerst met de psycholoog zelf te praten en te proberen samen tot een oplossing te komen. Geef duidelijk aan dat u niet tevreden bent en waarover u niet tevreden bent. Komt u er samen niet uit dan kunt u overwegen over te stappen naar een andere psycholoog. Via uw huisarts kunt u een doorverwijzing krijgen naar een andere psycholoog. Ook kunt u bij de afdeling voorlichting van het NIP terecht voor informatie over andere psychologen die in uw omgeving werken. Wanneer u ontevreden bent over het beroepsmatig handelen van de psycholoog en u komt er samen met de psycholoog niet uit dan kunt u overwegen een klacht in te dienen.’ Voor informatie daarover kunt u terecht bij: Nederlands Instituut van Psychologen: www.psynip.nl of Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg: www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl.

Informatie over de titel PSYCHOLOOG NIP en GZ-PSYCHOLOOG (BIG)

De naam 'psycholoog’ is in Nederland niet meer beschermd. Iedereen mag zich psycholoog noemen, ongeacht werkervaring of opleiding. Na het wegvallen van die wettelijke bescherming heeft de beroepsvereniging, het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) wel de titel PSYCHOLOOG NIP merkrechtelijk beschermd. Deze titel mag worden gevoerd door leden van de vereniging, die na hun universitaire studie psychologie tenminste driekwart jaar fulltime praktijkervaring hebben opgedaan. Het dienstmerk bevordert de herkenbaarheid van universitair opgeleide psychologen en beschermt daarmee zowel de beroepsgroep als de

De Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) vormt het wettelijk kader voor de regeling van beroepen in de gezondheidszorg. De belangrijkste doelstelling van de Wet BIG is de bevordering en bewaking van de kwaliteit van de beroepsuitoefening en de bescherming van de patiënt tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen door beroepsbeoefenaren. In de Wet BIG wordt wel de titel 'gezondheidszorgpsycholoog/GZ-psycholoog' wettelijk beschermd, naast bijvoorbeeld de titels 'arts' en 'tandarts'. Zo'n titel mag alleen worden gevoerd door hen die na hun universitaire opleiding een jarenlange, door de overheid gecontroleerde beroepsopleiding hebben gevolgd.

Registraties:
- Mijn BIG nummer (gezondheidszorgpsycholoog/GZ-psycholoog): 39915189125. 
- PSYCHOLOOG NIP
- Kind&Jeugd PSYCHOLOOG NIP

KvK: 54802326 en AGB-code praktijk: 94-59362