AANMELDEN

 

Marijke van den Blink

 

Marijke van den Blink

Psychologie Praktijk Blink

Weteringschans 72-3
1017 XR Amsterdam

06-13394616

info@
psychologiepraktijkblink.nl

Trauma bij Kinderen en Jongeren

Ook kinderen en jongeren maken schokkende gebeurtenissen mee. Er zijn verschillende soorten gebeurtenissen waardoor kinderen, jongeren en adolescenten beschadigd kunnen raken.
Gelukkig verwerkt ± 80% van de kinderen, die iets heel ergs meemaken deze gebeurtenis(sen) op eigen kracht, zonder inschakeling van hulpverlening door de ouders of verzorgers. Bij ± 20% van de kinderen ontwikkelen zich problemen ten gevolge van deze gebeurtenis(sen). Óf zich problemen ontwikkelen en zo ja, welke, wanneer en hoe lang ze blijven bestaan hangt af van meerdere factoren.

Er is geen direct verband tussen de aard van de gebeurtenis(sen) en te verwachten reacties van het kind daarop. De leeftijd van het kind op het moment dat het de gebeurtenis(sen) meemaakt, is oa een factor van betekenis. Kinderen laten verschillende reactievormen zien op verschillende leeftijden. Zie hieronder een overzicht van mogelijke kenmerkende reacties in verschillende ontwikkelingsfasen.
 


Overzicht van mogelijke reacties op nare gebeurtenissen  

peuters en kleuters:

cognitieve verwarring
angstig hechtgedrag
(separatie)angsten
regressief gedrag
posttraumatisch spel (herhaald naspelen van gebeurtenis)
agressief of destructief gedrag

basisschoolleeftijd:

verminderde schoolprestaties
afgenomen concentratie
agressieve of angstige fantasieën
onterechte schuldgevoelens
bezorgdheid over veiligheid
bezorgdheid om anderen

pubers en adolescenten:

problemen op school
schaamte voor gevoel van kwetsbaarheid
schaamte voor afhankelijkheid van ouders
radicale gedragsveranderingen
gevaarlijk gedrag
neiging om gebeurtenis in gedrag te herhalen
toename conflicten met ouders
alcohol- en/of drugsmisbruik
destructieve en agressieve fantasieën
angst om controle te verliezen over deze fantasieën
beperkt toekomstperspectief


Wanneer een kind of jongere problemen heeft waarvan vermoed wordt dat ze te maken hebben met eerder meegemaakte ingrijpende of nare gebeurtenissen, dan behoort EMDR tot de mogelijkheden.

FOLDER VOOR KINDEREN


FOLDER VOOR JONGEREN


(bron: http://www.emdr.nl/)