AANMELDEN

 

 

Marijke van den Blink

Psychologie Praktijk Blink

Weteringschans 72-3
1017 XR Amsterdam

06-13394616

info@
psychologiepraktijkblink.nl

Informatie voor verwijzers

Voorbeeld Verwijsbrief Kind en Jeugd.doc en Voorbeeld Verwijsbrief Volwassenen.doc

Welkom bij Psychologie Praktijk Blink. Ik bied zorg binnen de Generalistische Basis GGZ aan. De praktijkruimte wordt gedeeld met Carin Freid (www.praktijkvoor.nl).

Ik, Marijke van den Blink, ben BIG-geregistreerd GZ-psycholoog en aangesloten bij het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) en beschik over de kwalificaties PSYCHOLOOG NIP en Kind&Jeugd PSYCHOLOOG. Verder ben ik bevoegd om EMDR behandelingen uit te voeren bij kinderen, jongeren en volwassenen en ook andere therapieën bij deze doelgroepen, tevens ben ik een geaccrediteerde Triple P trainer. Ook Spaanstalige cliënten kan u naar mij doorverwijzen. Ik werk in het Nederlands, Spaans en Engels.

Een goede samenwerking met verwijzers vind ik van groot belang, waarbij ik ook open sta voor een persoonlijke kennismaking. Verder werk ik graag transparant met verwijzers en cliënten. De behandeling die ik bied, is over het algemeen kortdurend en oplossingsgericht.

Mijn ervaring is dat een verwijzing het beste verloopt, als wij als collega's ook contact hebben gehad, anders is er een veel grotere kans dat cliënten niet bij mij aankomen.

Een deel van de klachten/problemen waarvoor verwijzers tot nu toe naar een psycholoog verwijzen, wordt vanaf 2014 wettelijk uitgesloten van vergoeding. Alleen wanneer iemand een DSM-IV-TR diagnose heeft , wordt behandeling door een psycholoog vergoed. Daarbij wordt de behandeling van bepaalde stoornissen  door psychologen niet vergoed. Het gaat hierbij o.a. om:

Ik kan mensen met deze klachten of problemen heel goed helpen (dat is onderdeel van mijn vak), maar de kosten hiervan komen dan voor hun eigen rekening (onverzekerde zorg). Het is de verwachting dat mensen met klachten, maar zonder een stoornis of met één van de uitgesloten stoornissen, veel vaker voor de huisarts en de POH-ggz zullen kiezen.

Verwijzing arts
Een andere belangrijke regel betreft de verwijzing door de arts. Zonder verwijzing geen vergoeding. Alleen huisartsen, bedrijfsartsen en jeugd/school artsen mogen verwijzen. Sommige verzekeraars staan ook verwijzingen door medisch specialisten toe. De verwijzing moet aan bepaalde voorwaarden voldoen en uitgeschreven zijn voordat het eerste gesprek met de psycholoog plaats heeft.  Op de verwijzing dienen de volgende gegevens vermeld te staan:

U hoeft de (vermoede) diagnose niet zelf vast te stellen, slechts te benoemen welke DSM-IV-TR diagnose u vermoedt. In 2014 kan de psycholoog de diagnose nog zelf vaststellen.

Zorgpakketten/Indicatiestelling
Afhankelijk van een aantal criteria komt iemand in aanmerking voor een bepaalde hoeveelheid behandeltijd. Dit is vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De precieze indicatie zal in 2014 nog gebeuren door de psycholoog. De zorgpakketten, Producten, zijn vergelijkbaar met DBC’s en bestaan uit minuten. De gehele behandeling (contacttijd, verslaglegging, dossiervorming, overleg, administratie, eventuele e-health) moet binnen die minuten plaatsvinden. Zie de prijslijst onder Kosten en Vergoeding. Wanneer er sprake is van een hoog risico (automutilatie, suïcide, ernstige verwaarlozing, geweld) en wanneer er sprake is van een hoge complexiteit (waarbij een multidisciplinaire setting is vereist), is een verwijzing naar de Specialistische GGZ op zijn plaats.

In veel gevallen, maar afhankelijk van verzekeraar en pakketkeuze, is er sprake van een gedeeltelijke vergoeding door de ziektekostenverzekering, waarbij rekening gehouden dient te worden met het verplicht eigen risico. Ik raad cliënten aan hiernaar te informeren bij hun verzekeraar.

Om het u wat gemakkelijker te maken heb ik voorbeelden van verwijsbrieven gemaakt die aan alle voorwaardes voldoen, u bent vrij deze al dan niet te gebruiken.

Voorbeeld Verwijsbrief Kind en Jeugd.doc

Voorbeeld Verwijsbrief Volwassenen.doc

Verdere informatie kan u vinden op de website.

Voor vragen of overleg kan u altijd contact opnemen met mij via email of telefoon: info@psychologiepraktijkblink.nl of 06-13394616.

KvK: 54802326, BIG-nummer: 39915189125, AGB-code praktijk: 94-59362