AANMELDEN

 

Marijke van den Blink

 

Marijke van den Blink

Psychologie Praktijk Blink

Weteringschans 72-3
1017 XR Amsterdam

06-13394616

info@
psychologiepraktijkblink.nl

Jongeren

Ben je een jongere en maak je je zorgen over jezelf? Of maken je ouders zich zorgen over je? Heb je een vraag of wil je iets leren of bereiken? Gaat het niet zoals je wilt en wil je daar iets aan doen? Dan kan je contact opnemen of kunnen je ouders dat doen. Ik werk als psycholoog en mijn werk is om kinderen, jongeren en gezinnen te helpen met hun problemen door te praten, te oefenen en soms door spel te gebruiken.

Het is misschien moeilijk om je voor te stellen hoe een onbekende mevrouw je kan helpen. In de meeste gevallen is dat wel mogelijk. Ik zal goed naar jou luisteren en door samen te praten, te oefenen, oplossingen te bedenken en soms door met je ouders en jou in gesprek te gaan, kunnen we iets aan jouw vraag/probleem doen. Ook komt het voor dat ik een opdrachtje voor thuis meegeef om te doen. Dit kost vaak niet veel tijd, maar zorgt er wel voor dat je ook thuis bezig bent met je probleem en vooral met een oplossing of verandering!

Wat kan je verwachten? Vaak zijn het ouders die contact met mij opnemen, maar dat hoeft helemaal niet. Je kan ook zelf contact met mij opnemen. Wanneer je jonger bent dan 16 jaar, dan vind ik het belangrijk om kennis te maken met je ouders, of verzorgers. Dit is ook gewoon een wet in Nederland waar we ons aan moeten houden. Als je ouder bent dan 16, dan zijn je ouders altijd welkom, als jij dat wilt, maar dat hoeft niet.

De eerste stap na de aanmelding is een kennismakingsgesprek. Na het kennismakingsgesprek bespreken we samen hoe het vervolgtraject eruit zal zien.

Vaak vinden jongeren het spannend of moeilijk om in actie te komen voor hun probleem en hulp te vragen, ook al weten ze dat het goed zal zijn. Ieder mens stelt moeilijke dingen liever uit, daarom vind ik het knap als iemand met een probleem in actie komt. Dat is wel spannend en natuurlijk nemen we de tijd om elkaar te leren kennen en stap voor stap je vraag te onderzoeken. Vaak lucht het op en helpt het wanneer er tot actie wordt overgegaan. In actie komen is vaak lastig en starten met hulp ook, maar je kop in het zand steken en de situatie laten zoals die is, kan ook veel energie kosten en met niets doen verandert er vaak ook niets!

Als je dit hebt gelezen, betekent het dat jij, je ouders, of iemand om je heen de eerste stap al gezet heeft, een spannende maar knappe, eerste stap… 

Net als een dokter heb ik als psycholoog ook mijn rechten en plichten en in het kennismakingsgesprek zal ik daarop terugkomen.

Op zoek naar meer informatie:  http://www.brainwiki.nl/nl/home

Brainwiki is een product van het Landelijk Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie. De website is ontwikkeld voor jongeren met psychische problemen én hun omgeving. De site geeft informatie over deze problemen maar besteedt ook veel aandacht aan het leven zelf. Kinderen zijn immers veel meer dan alleen de stoornis die ze hebben. Brainwiki: een bundeling van behapbare wetenschappelijke kennis in een flitsend en interactief jasje.
Op Brainwiki kan je informatie vinden over ADHD, Angst, Autisme, Borderline, Depressie, Dwang, Eetstoornissen, Gedragsstoornissen, Licht Verstandelijke Beperking, Psychose, Tics, Trauma, Verslaving, Jeugdpsychiatrie, Forensische Kinder en Jeugdpsychiatrie en nog veel meer.