AANMELDEN

 

Marijke van den Blink

 

Marijke van den Blink

Psychologie Praktijk Blink

Weteringschans 72-3
1017 XR Amsterdam

06-13394616

info@
psychologiepraktijkblink.nl

Mijn werkwijze

Wie ben ik?

In 2006 ben ik afgestudeerd als psycholoog aan Universiteit van Amsterdam (Klinische Psychologie). Zowel vóór als tijdens mijn studie heb ik gereisd en gewerkt in het buitenland. Vervolgens ben ik aan het werk gegaan als psycholoog en heb ik de post-doctorale opleiding GZ-psychologie, met het accent op kind&jeugd met succes afgerond.

Naast deze eigen praktijk, werk ik sinds 2006 bij een tweedelijns GGZ instelling, afdeling kind en jeugdpsychiatrie. Daar werk ik met kinderen, jongeren en gezinnen, waarbij sprake is van uiteenlopende problematiek. Ik heb ervaring met het werken met normaal begaafde kinderen, jeugdigen, gezinnen en volwassenen, maar ook met de LVG/LVB-populatie.

 

 

 

Werkwijze

Van groot belang vind ik dat er goed geluisterd wordt naar uw/jouw/jullie hulpvraag en dat er gekeken wordt naar de omgeving waarin iemand functioneert: gezin, werk, school. Ofwel: een systemische blik is van belang. Tijdens het werken met kinderen en jongeren is het contact met ouders, maar ook vaak met school erg belangrijk.

Naast het gebruik van standaard protocollen en werkwijzen, zie ik het als uitdaging om in samenspraak en op een creatieve manier op zoek te gaan naar een persoonlijk passend advies, werkwijze en behandeling. Veel behandelingen zijn gebaseerd op cognitieve gedragstherapeutische principes. Daarnaast maak ik indien gepast ook gebruik van spel, gezinsgesprekken, bewegingsactiviteiten en andere technieken en methodes, waarbij verandering van gedachtes, gevoel en gedrag centraal zullen staan. Doel van de behandeling is dat iemand op een andere manier, beter of optimaler kan functioneren in verschillende contexten en dat daarmee de klachten/zorgen die er waren zullen afnemen. Samen zullen we streven naar een traject dat zo kort mogelijk is en zo lang als nodig.

 

Voor wie?

Op het gebied van het werken met kinderen en jongeren en hun ouders/verzorgers heb ik ervaring met uiteenlopende problematiek, zoals angst en stemmingsproblemen, gedragsproblemen, leerproblematiek, trauma gerelateerde klachten, pestervaringen, slaap en eetproblemen, sociaal emotionele problematiek, dwangproblematiek, onzekerheid, boosheid, zelfbeeld problemen, stemmingsproblematiek en problemen passend bij autisme/PDD-NOS. 

Maar ook bij gezinsgerelateerde problemen zoals loyaliteitsgevoelens bij gescheiden ouders, ruzies, communicatieproblemen, liegen, moeilijkheden bij samengestelde gezinnen en andere gezinsgerelateerde problematiek bied ik hulp en ondersteuning. 

 

Op het gebied van het werken met volwassenen heb ik ervaring op het gebied van traumabehandeling en EMDR, partner-relatieproblematiek, stemmingsproblematiek, angst en paniekklachten, problemen met autonomie, stressklachten en levensfaseproblematiek (bv tijdens zwangerschap).

Specialicaties: LVG, EMDR, Triple P en multiculturele hulpverlening, waarbij de mogelijkheid bestaat voor gesprekken in het Spaans en Engels. Ook ben ik goed bekend met de Surinaamse taal en cultuur.