AANMELDEN

 

 

Marijke van den Blink

Psychologie Praktijk Blink

Weteringschans 72-3
1017 XR Amsterdam

06-13394616

info@
psychologiepraktijkblink.nl

Opvoeden en Triple P

In deze praktijk bied ik ook opvoedondersteuning aan ouders of verzorgers met grote of kleine vragen over de opvoeding van een kind. We kunnen er samen voor kiezen om een intensief én effectief Triple P traject te starten, maar bij sommige ouders of vragen past een minder geprotocolleerd en intensief programma. We zullen dan wel gebruik maken van oa de basisprincipes van ‘positief opvoeden’, aangezien dit de pijlers zijn voor een succesvolle opvoeding.

Opvoeden is een taak die veel ouders voor lief nemen en waarvan geacht lijkt te worden dat een ieder dit zomaar kan en lukt. Het is echter een moeilijke en zeer belangrijke taak, waarvoor je als ouders verschillende vaardigheden nodig hebt. Ook bij de opvoeding van gezond ontwikkelende kinderen kan je als ouder voor veel vragen, dilemma’s of moeilijkheden komen te staan.
In Nederland komt er steeds meer begrip voor het feit dat opvoeden een moeilijke taak is, ik durf zelfs te beweren dat opvoeden thuishoort in het rijtje van meest ingewikkelde en verantwoordelijke taken die op iemands pad kunnen komen. En in een land waar je voor alles een papiertje, bewijsje of diploma nodig hebt, mag je gewoon wanneer je wilt ouders worden, zonder cursus. Dit is ook het recht van een mens, om ouder te kunnen worden. Ik gun ouders minder hobbels in de opvoeding van hun kinderen en een groot gevoel van competentie tijdens deze complexe levenstaak.

Wat is Triple P?          

De naam 'Triple P' staat voor positief pedagogisch programma. Het oorspronkelijk Australische programma voor opvoedingsondersteuning is bedoeld voor ouders met kinderen van 0 tot 16 jaar. Triple P is een laagdrempelig, integraal programma met als doel (ernstige) emotionele en gedragsproblemen bij kinderen te voorkomen door het bevorderen van competent ouderschap.
De aanpak van Triple P is gericht op het veranderen of verminderen van opvoedingsgedrag dat bijdraagt aan het ontstaan van emotionele en gedragsproblemen bij kinderen. Ouders leren gebruik te maken van de dagelijkse communicatie in het gezin om hun kinderen adequaat emotioneel te ondersteunen en hun sociale competentie en probleemoplossend vermogen te stimuleren. De positieve krachten in een gezin en de competentie van ouders worden zo versterkt en risicofactoren verminderd.
Positief opvoeden
Triple P reikt ouders verschillende strategieën aan voor de dagelijkse opvoedingspraktijk. Ouders leren hoe zij gewenst gedrag bij hun kind kunnen stimuleren en ongewenst gedrag kunnen reguleren. Ouders krijgen informatie over deze opvoedingsstrategieën en kunnen, als ze dat willen, ook begeleiding krijgen bij de toepassing ervan in hun eigen situatie.
Er zijn 17 opvoedstrategieën, gebaseerd op de vijf basisprincipes van positief opvoeden:

Voor de bron en meer informatie kijk op:
http://www.positiefopvoeden.nl/home/

http://www.triplep-nederland.nl/