AANMELDEN

 

Marijke van den Blink

 

Marijke van den Blink

Psychologie Praktijk Blink

Weteringschans 72-3
1017 XR Amsterdam

06-13394616

info@
psychologiepraktijkblink.nl

LVG LVB

De afgelopen jaren heb ik onder andere veel gewerkt met de doelgroep die veelal wordt aangeduid als: moeilijk lerend, LVG, LVB en soms met de nog ongelukkigere DSM-IV term zwakbegaafd of lichte zwakzinnigheid. Er is nog geen goede landelijke consensus over de juiste term voor deze doelgroep.
Door de – vaak complexe - problematiek van deze populatie is het uitvoeren van diagnostiek, behandeling en begeleiding een extra uitdaging en dit vraagt dan ook om veel flexibiliteit en altijd weer een andere invalshoek. Er zijn weinig tot geen standaard protocollen voor het werk met deze doelgroep en het vraagt veel creativiteit. Het werken met deze doelgroep inspireert en motiveert mij.
Niet alleen het werken met de kinderen en jongeren, maar ook met hun ouders, familie en omgeving, vind ik een belangrijke taak voor mij als psycholoog.

 


Op de site www.lvgnet.nl is informatie te vinden van VOBC LVG en het Landelijk Kenniscentrum LVG, waaronder deze informatie:
In onze samenleving komt een grote groep kinderen en jongeren in ernstige problemen als gevolg van een lager intellectueel functioneren en beperkte sociale redzaamheid. Naar schatting gaat het jaarlijks om ruim 10.000 jeugdigen die kampen met meervoudige problematiek: leer- en opvoedingsproblemen, ernstige gedragsproblemen of psychiatrische stoornis, vaak in combinatie met problemen in de gezinssituatie zoals mishandeling, verwaarlozing, verslaving of seksueel misbruik. Deze kinderen worden veelal aangeduid als LVG; Licht Verstandelijk Gehandicapt. Meer en meer wordt dit als een ongelukkige benaming ervaren. Hun problemen schuilen niet alleen in die licht verstandelijke beperking, alswel in een complex van factoren.

Dit complex bestaat uit drie elementen:
1. verstandelijke beperking:
- laag intellectueel functioneren
- beperkt sociaal aanpassingsvermogen
2. bijkomende problematiek
3. behoefte aan ondersteuning

Leestip:
Een kind met mogelijkheden. Een andere kijk op LVG-kinderen.
Ponsioen, A. (2010) ISBN 978.90.313.8251.4
Houten: Bohn Stafleu van Loghum.